ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
2019 ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު މުބާރާތާއި ބެހޭ:

VAM/ILN/2019/002

 

 

               އިޢުލާން 

 

  2019 ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު މުބާރާތާއި ބެހޭ:     

 

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ކުޅިވަރު ކަލަންޑަރުގައިވާ އަތޮޅު މުބާރަތް 2019 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިމުބާރާތުގެ މެޗްތަށް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެ އަތޮޅެއްގެ މުބާރަތް ހޯސްޓް ކުރާ ރަށްރަށުގައެވެ.

ވީމާ އަތޮޅު މުބާރާތުގެ މެޗްތަށް ހޯސްޓް ކުރަން ބޭނުންވާ ރަށްތަކަށް އެފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ. އަތޮޅު މުބާރަތް ހޯސްޓް ކުރަން ބޭނުންވާ ރަށްތަކުން މިއެސޯސިއޭޝަންގެ ނަމްބަރ (7775050/3317015) އަށް ގުޅުއްވައިގެން މައުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

ވީމާ މިކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.

 

03 ޖަނަވަރީ 2019

 

01 ޖަނަވަރީ 2019
ހޯދާ