މުބާރާތް
ނަންބަރު: VAM/ILN/2019/001
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 03 ޖަނަވަރީ 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1458
ސުންގަޑި: 28 ފެބުރުވަރީ 2019 0000
ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
2019 ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު މުބާރާތާއި ބެހޭ:

VAM/ILN/2019/002

 

 

               އިޢުލާން 

 

  2019 ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު މުބާރާތާއި ބެހޭ:     

 

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ކުޅިވަރު ކަލަންޑަރުގައިވާ އަތޮޅު މުބާރަތް 2019 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިމުބާރާތުގެ މެޗްތަށް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެ އަތޮޅެއްގެ މުބާރަތް ހޯސްޓް ކުރާ ރަށްރަށުގައެވެ.

ވީމާ އަތޮޅު މުބާރާތުގެ މެޗްތަށް ހޯސްޓް ކުރަން ބޭނުންވާ ރަށްތަކަށް އެފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ. އަތޮޅު މުބާރަތް ހޯސްޓް ކުރަން ބޭނުންވާ ރަށްތަކުން މިއެސޯސިއޭޝަންގެ ނަމްބަރ (7775050/3317015) އަށް ގުޅުއްވައިގެން މައުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

ވީމާ މިކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.

 

03 ޖަނަވަރީ 2019

 

2019-01-01