ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފުޓްބޯޅަ ޓްރޭނިންގ ސްކޫލް އިމާރާތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

 

 

ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭސަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

މާލެ

ދިވެހިރާއްޖެ

 

                                                                                                                       ނަންބަރު:FAM/IUL/2018/0008

 

އިއުލާން

              ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބަލް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމްގެ އިސްނެގުމުގެ މަތީން ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފުޓްބޯޅަ ޓްރޭނިންގ ސްކޫލް އިމާރާތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ވަނީ ބޭނުންވެފައެވެ. ވީމާ، ފުޓްބޯޅަ ޓްރޭނިންގ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 29 މެއި 2018 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 13:00 އަށް އެފް.އޭ.އެމް އަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ފަހު 05 ޖޫން 2018 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް ބިޑްހުށައެޅުން އެދެމެވެ.

             

              21 މެއި 2018      

21 މޭ 2018
ހޯދާ