މަސައްކަތް
ނަންބަރު: FAM/IUL/2018/0008
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 21 މޭ 2018
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1244
ސުންގަޑި: 29 މޭ 2018 1300
ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފުޓްބޯޅަ ޓްރޭނިންގ ސްކޫލް އިމާރާތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

 

 

ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭސަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

މާލެ

ދިވެހިރާއްޖެ

 

                                                                                                                       ނަންބަރު:FAM/IUL/2018/0008

 

އިއުލާން

              ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބަލް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމްގެ އިސްނެގުމުގެ މަތީން ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފުޓްބޯޅަ ޓްރޭނިންގ ސްކޫލް އިމާރާތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ވަނީ ބޭނުންވެފައެވެ. ވީމާ، ފުޓްބޯޅަ ޓްރޭނިންގ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 29 މެއި 2018 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 13:00 އަށް އެފް.އޭ.އެމް އަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ފަހު 05 ޖޫން 2018 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް ބިޑްހުށައެޅުން އެދެމެވެ.

             

              21 މެއި 2018      

2018-05-21