ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބޭސިކް ފުޓްބޯޅަ ރެފްރީސް ކޯސް

ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފްމޯލްޑިވްސް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

 

                                                              ނަންބަރު:FAM/IUL/2019/0031

އިއުލާން

                                 ފުޓްބޯޅަ ބޭސިކް ރެފްރީ ކޯސް

 

17 އޮކްޓޯބަރ 2019 އިން 26 އޮކްޓޯބަރ 2019 ގެ ނިޔަލަށް މާލޭގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ، ފުޓްބޯޅަ ބޭސިކް ރެފްރީ ކޯސް، 1 ނޮވެމްބަރ އިން 10 ނޮވެމްބަރ 2019 ގެ ނިޔަލަށް ބޭއްވުމަށް މިހާރު ވަނީ ފަސްކުރެވިފައެވެ. ވީމާ، މިކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ އަންހެން / ފިރިހެން ފަރާތްތަކުން، ތިރީގައި އެވާ ލިންކްއިން ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯރމް އޮންލައިންކޮށް 27 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

 

 މި ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯރމް http://bit.ly/2muqkaD މި ލިންކް އިން އޮންލައިންކޮށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 

ޝަރުތުތަށް:

1-      އިނގިރޭސި ބަހުން ރަގަޅަށް ވާހަކަ ދައްކަން އިގުމާއި ލިޔަން އިގުން.

2-      މި ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ އުމުރު ފުރާއަކީ 16 އަހަރާ 25 އަހަރާއި ދެމެދު.

3-      ޕޮލިސް ރިޕޯރޓް.

4-      ގްރޭޑް ހަތަކުން (7) ފާސްވެފައި ވުން.

 

  • މި ކޯހުގައި ބައިވެރިވާ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން، ކޯހަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކުން 1500 (ފަނަރަ ސަތޭކަ) ރުފިޔާގެ ފީއެއް ދެއްކުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

 

20 އޮކްޓޯބަރ 2019

20 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ