އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދަނގެތީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިމާމުވެ ޙިފްޡުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދު ކުރާނެ ހާފިޡުން ހޯދުން.

      1440 ވަނައަހަރު ރަމަޟާންމަހު އދ.ދަނގެތީ ހުކުރު މިސްކިތުގައި (މަސްޖިދުއް ތަޛުކިރަތު) އިމާމުވެ ޙިފްޡުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދު ކުރާނޭ ޙާފިޒަކު ހޯދުމަށްވަނީ ބޭނުންވެފައެވެ.

      ވީމާ، އިމާމުވެ ޙިފްޡުކޮށް ތަރާވީޙްނަމާދު ކުރާނެ ބޭފުޅަކު ގެނެސްދެއްވުމަށް ޝަވްޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މިއިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރުމަށްފަހު، 2019 މާރިޗް 12 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހިއްޕަވައިގެން މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ ދެއްވުން އެދެމެވެ.

      އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށް 7460158 ނަމްބަރާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

      މިހެންވެ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

28 ފެބުރުވަރީ 2019
ހޯދާ