ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
2019 ވަނަ އަހަރުގެ އިންޓަރ ކޮލެޖް/ޔުނިވަރސިޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތާއި ބެހޭ

VAM/IL/2019/7008

 

 

އިއުލާން

 

 

 

 

 

 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އިންޓަރ ކޮލެޖް/ޔުނިވަރސިޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތާއި ބެހޭ

 

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކުޅިވަރު ކަލަންޑަރުގައިވާ "އިންޓަރ ކޮލެޖް/ޔުނިވަރސިޓީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރަތް" ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 15 މާރޗް އިން 31 މާރޗްގެ ނިޔަލަށް މާލޭގެ ޔޫތުސެންޓަރގެ އިންޑޯހޯލްގައެވެ.

މިމުބާރަތުގައި ބައިވެރިވެލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކޮލެޖް/ޔުނިވަރސިޓީ ތަކަށް ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ. މުބާރާތުގެ ބައިވެރިވުމުގެ ސުންގަނޑި އަކީ 05 މާރޗް 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 އެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތެއް ބޭނުންފުޅުވެލައްވާނަމަ މި އެސޯސިއޭޝަންގެ ނަންބަރ 3317015 އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

                                                            25 ފެބްރުއަރީ 2019

 

25 ފެބުރުވަރީ 2019
ހޯދާ