ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
2019 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ނެޝަނަލް ވޮލީބޯޅަ ރެފްރީސް ކޯސް

                                                                                    VAM/IL/2019/7005

 

 

އިއުލާން

 

 

2019 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ނެޝަނަލް ވޮލީބޯޅަ ރެފްރީސް ކޯސް

 

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން 10 މާރޗް 2019 ގައި ނެޝަނަލް ވޮލީބޯޅަ ރެފްރީސް ކޯހެއް މާލޭގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ކޯހުގެ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި -/1000 (އެއްހާސް ރުފިޔާ) ނެގުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ވީމާ މިކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ބޭފުޅުން 28 ފެބްރުއަރީ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން ވޮލީބޯޅަ ރެފްރީސް ކޯހުގައި

ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް ފުރުއްވުމަށްފަހު މިއެސޯސިއޭޝަން އަށް ހުށައެޅުންވުން އެދެމެވެ.

 

17 ފެބްރުއަރީ 2019

17 ފެބުރުވަރީ 2019
ހޯދާ