މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލް ކުރުން

މާލޭ ނޯތު ހާބަރގެ ހަތަރު ފިހާރަ ސިޓީލާ ބީލަމުގައި ކުއްޔަށް ދޫކުރަން ބޭނުންވެ ކުރެވުނު 113-ACEO/I-2013/115 ނަންބަރު އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފީމެވެެ.

                                 13 ޞަފަރު 1435  

16 ޑިސެންބަރު 2013
ހޯދާ