އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކާށި ނީލަން ކިޔުން

                                                  ނަންބަރު:A/IUL/344/2018/17

 

އިޢުލާން

ކާށި ނީލަން ކިޔުން

19 މެއި 2018 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކާށި ވާދޫކުރުމުން، މިކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާ ކާށި ނީލަންކިޔުން 30 މެއި 2018 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 ގައި މިކައުންސިލް އިދާރާގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

                                  06 ރަމަޟާން 1439

21 މޭ 2018
ހޯދާ