ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެފް.އޭ.އެމްގެ 2017 ވަނަ އަހަރު ބާއްވާ މުބާރާތްތަކުގެ ޓިކެޓް ވިއްކުމާއި ބެހޭ

ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭސަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

މާލެ

ދިވެހިރާއްޖެ

                                                                                                                                                        ނަންބަރު:FAM/IUL/2017/015

 

އިއުލާން

              2017 ވަނަ އަހަރު ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ރާވާ ހިންގާ މުބާރާތްތަކުގެ މެޗުތަކުގެ ޓިކެޓް ވިއްކުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 10 އޮގަސްޓް 2017 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 އަށް އެފް.އޭ.އެމް އަށް ހާޟިރުވެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 13 އޮގަސްޓް 2017 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 އަށް ބިޑްހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

             

                           07 އޮގަސްޓް 2017   

07 އޮގަސްޓް 2017
ހޯދާ