މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސަރުކާރު ބަންދުވުމާއި ގުޅިގެން މި އިދާރާއިން ކުރި އިއުލާން (IUL)298/2020/21 ގައިވާ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތު އިއުލާނަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާނެ ތާރީޚެއް ކަނޑައެޅުން

އިޢުލާން

 

ސަރުކާރު ބަންދުވުމާއި ގުޅިގެން މި އިދާރާއިން ކުރި އިއުލާން (IUL)298/2020/21 ގައިވާ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތު އިއުލާނަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާނެ ތާރީޚެއް ކަނޑައެޅުން

 

 

އަލިފުށި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ފެންސް ޖެހުމުގެ އިއުލާން (އިއުލާން ނަންބަރު (IUL)298/2020/16) އާއި ގުޅިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 15 ޖޫން 2020 ވާ ހޯމަދުވަހުގެ 13:00 ގައި މި އިދާރާގެ މީޓިންގް ރޫމްގައެވެ.

              މިހެންވެ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.

               23 ޝައްވާލް 1441

               08  ޖޫން  2020

08 ޖޫން 2020
ހޯދާ