އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފުރަ ބަންދުގެ ހާލަތުގައި ރަށުން ފުރުމާއި ލެފުމާއި ރަށްގޮނޑުދޮށުން މަސްބޭނުމުގެ އުޞޫލް އާންމުކުރުން

      ކޮވިޑް-19 ރޯގާ އާއި ގުޅިގެން ފުރަ ބަނދުގެ ހާލަތުގައި ރަށުން ފުރާލެފުމާއި  ރައްގޮނޑުދޮށުން މަސްބޭނުމަށް ކޮވިޑް 19 ޓާސްކް ފޯސް އިން އެކުލަވާލާ ފާސްކޮށްފައިވާ އުޞޫލް މިއިއުޅާނާއެކު އާންމު ކުރީމެވެ.

      ވީމާ މިދުވަސްވަރު އަމަލުކުރަމުންދާނީ މި އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް ކަމުގައި އާންމުކޮށް އަންގާ އިއުލާންކުރީމެވެ.  

12 ރަމަޟާން 1441

       05 މެއި 2020

 

ނޯޓް: ފުރަ ބަންދުގެ ހާލަތުގައި ރަށުންފުރާލެފުމާއި އަދި ރަށްގޮނޑުދޮށުން މަސްބޭނުމުގެ އުޞޫލް ގެޒެޓްގެ އެޓޭޗްމަންޓްގައި އެޓޭޗް ކުރެވިފައި(.)

05 މޭ 2020
ހޯދާ