އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މި އެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ 28 މާރޗް 2020ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ ގޮތަށް އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ ބާއްވާ ތަނާއި ގަޑި ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި އިޢުލާން ކުރެވޭނެއެވެ.

ވީމާ، މިވާހަކަ އެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރުންނަށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

08 މާރިޗު 2020
ހޯދާ