ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ކެލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކެލާ ކައުންސިލްގެ ވޮލީމުބާރާތް 2020

އިޢުލާން

 

ކެލާ ކައުންސިލްގެ ވޮލީމުބާރާތް 2020

 

މިރަށުގެ އެންމެހާ މުއައްސަސާތަކާއި ކުލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ހުޅުވައިލައިގެން ކެލާ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އަންހެން އަދި ފިރިހެން ބޭފުޅުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ވޮލީ މުބާރާތެއް 20 މާރޗް 2020 ގައި ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދު އަދި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށްއެދޭ ފޯމު 05 ފެބްރުއަރީ 2020 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 27 ފެބްރުއަރީ 2020 ގެ ނިޔަލަށް ކެލާ ކައުންސިލް އިދާރާ އިން ލިބެން ހުންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

އަދި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެލެއްވުމަށް ފޯމު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެ ފަހު ތާރީހަކީ 27 ފެބްރުއަރީ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ކުރިން ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

 

19 ޖަނަވަރީ 2020

 

19 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ