މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލްގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް 2019

އިޢުލާން 

ކައުންސިލްގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް 2019 

ޖަޒީރާ ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2020 ގައި މަޑުއްވަރީ ތަމްސީލްކުރާ ޓީމް ހޮވުމަށާއި އެމުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލުން ބާއްވާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

2019 ނޮވެމްބަރު 25 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް ކައުންސިލުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 2019 ނޮވެމްބަރު 28 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 އެވެ.

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ޖަޒީރާ ޗެމްޕިއަންޝިމް 2020 ގައި ބައިވެރިކުރާނީ ކައުންސިލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް 2019 ގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.

21 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ