ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިޔަދޮވިތަކާއި ބައެއްބާ ތަކެތި ނީލަންކިޔުން

ނަންބަރު: (IUL)262/262/2019/58 

އިޢުލާން

 

 

                  މިއިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަހުރި ދިޔަދޮވިތަކާއި ބައެއް ބައު ތަކެތި ނީލަންކިޔުން 17 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހެދުނނު 9:00 ން ފެށިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ވާހަކަ އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމަވެ. ނީލަންކިޔަން ފަށާނީ އެދުރުކަލޭފާނު މިސްކިތު ގޯތި ތެރޭގައެވެ.

ތަކެތި ހުރި ތަންތަން

  • ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގޯތި ތެރެ
  • މުނީރު މިސްކިތު ގޯތި ތެރެ
  • އެދުރުކަލޭފާނު މިސްކިތު ގޯތި ތެރެ
  • އެދުރުހިޔާ ގޯތި ތެރެ
  • ޕްރީސްކޫލް ގޯތި ތެރެ
  • ނޫރު މިސްކިތު ގޯތިތެރެ
13 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ