ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބޭސިކް ފުޓްބޯޅަ ރެފްރީސް ކޯސް

 

 

ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭސަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

މާލެ

ދިވެހިރާއްޖެ

 

 

                                                        ނަންބަރު: FAM/IUL/2019/0025

 

 

އިޢުލާން

 

ފުޓްބޯޅަ ބޭސިކް ރެފްރީ ކޯސް

 

17 އޮކްޓޯބަރ 2019 އިން 26 އޮކްޓޯބަރ 2019 ގެ ނިޔަލަށް މާލޭގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ، ފުޓްބޯޅަ ބޭސިކް ރެފްރީ ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ އަންހެން / ފިރިހެން ފަރާތްތަކުން، ތިރީގައި އެވާ ލިންކްއިން ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯރމް އޮންލައިންކޮށް 10 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ކުރިން ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  

 

 މި ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯރމް http://bit.ly/2muqkaD މި ލިންކް އިން އޮންލައިންކޮށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 

ޝަރުތުތަށް:

1-      އިނގިރޭސި ބަހުން ރަގަޅަށް ވާހަކަ ދައްކަން އިގުމާއި ލިޔަން އިގުން.

2-      މި ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ އުމުރު ފުރާއަކީ 16 އަހަރާ 25 އަހަރާއި ދެމެދު.

3-      ޕޮލިސް ރިޕޯރޓް.

4-      ގްރޭޑް ހަތަކުން (7) ފާސްވެފައި ވުން.

 

  • މި ކޯހުގައި ބައިވެރިވާ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން، ކޯހަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކުން 1500 (ފަނަރަ ސަތޭކަ) ރުފިޔާގެ ފީއެއް ދެއްކުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

 

25 އޮކްޓޯބަރ 2019

 

25 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ