މާލެއަތޮޅު ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިއިދާރާއަށް ޕިކަޕެއް ގަންނަން ބޭނުނެވެއްޖެ

މިއިދާރާއަށް، 2 ޓަނުގެ ޕިކަޕެއް ވިއްކުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، 07 ޖުލައި 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އިތުރު މައުލޫމާތު މިއިޢުލާނާއި އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. ޕިކަޕް ވިއްކުމަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވޭނީ ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ.  

 

26 ޖޫން 2019

26 ޖޫން 2019
ހޯދާ