Greater Male' Industrial Zone Limited
Maldives
Cancellation of announcement staff medical insurance scheme of the company

 

 

 

Announcement

 

No.: GMIZL/IUL/PROC/2019/015

 

The announcement no: GMIZL/IUL/PROC/2019/013 to carry out staff medical insurance scheme of the company is being canceled. For further queries please contact the procurement department.

 

 

 

 

07 May 2019

02 Ramadan 1440

 

Fen Building/ 4th floor                                                                             ފެން ބިލްޑިންގް/ 4ވަނަ ފަންގިފިލާ

Ameenee Magu, Male’, Republic of Maldives                                                     އަމީނީމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

Tel: 3307513, 3307515 Fax: 3307514                                ފޯން: 3307513،3307515 ފެކްސް: 3307514   

07 May 2019
ހޯދާ