އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދަރުތަކެއް ނީލަން ކިޔުން:

                                                               ނަންބަރު: A/IUL/344/2017/29

 

 

                                            އިޢުލާން

 

                   ދަރުތަކެއް ނީލަން ކިޔުން:

                  އއ.ފެރިދޫ "ގަސްކަރަ" ގޯތީގެ އިރުން "ބަގީޗާވިލާ" ގެ އުތުރުން އޮތް ބިމުން ކަނޑާލެވުނު ދަރުތައް ނީލަން ކިޔުން، 15 ޖޫން 2017 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 ގައި އޮންނާނެއެވެ.

                 ވީމާ، މި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން، 15 ޖޫން 2017 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 އަށް އއ.ފެރިދޫ ވައިލެޓްގޯޅިއަށް ދުރުވެދެއްވުން އެދެމެވެ.  

                               10 ރަމަޟާން 1438       

05 ޖޫން 2017
ހޯދާ