އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކާށި ނީލަން ކިޔުން

                                                    ނަންބަރު:A/IUL/344/2017/27

 

އިޢުލާން

ކާށި ނީލަން ކިޔުން

03 ޖޫން 2017 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކާށި ވާދޫކުރުމުން، މިކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާ ކާށި ނީލަންކިޔުން 14 ޖޫން 2017 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:30 ގައި މިކައުންސިލް އިދާރާގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

                                09 ރަމަޟާން 1438

04 ޖޫން 2017
ހޯދާ