އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކާށި ނީލަން ކިޔުން

                                                         ނަންބަރު:A/IUL/344/2017/24

 

އިޢުލާން

ކާށި ނީލަން ކިޔުން

29 އޭޕްރިލް 2017 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކާށި ވާދޫކުރުމުން، މިކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާ ކާށި ނީލަންކިޔުން 11 މެއި 2017 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި މިކައުންސިލް އިދާރާގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

                              04 ރަޖަބު 1438

                 

30 އޭޕްރިލް 2017
ހޯދާ