މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އޭ 2 ޝީޓް އާންމުކުރުން (ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް)

މި އިދާރާގެ ނަންބަރު: (IUL)318-HR/318/2024/27 އިޢުލާނާއާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ A2 ޝީޓް ޢާންމުކުރީމެވެ.  މި ޝީޓާއާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީމެއިލް ކުރައްވާނީ [email protected] އަށެވެ.

12 ޖޫން 2024
ހޯދާ