މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕޯސްޓް ބިލްޑިންގ، އަދި މާލެ އޭރިޔާގެ މިކުންފުނީގެ އައުޓްލެޓްތައް ފޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް، މާލެ

ދިވެހިރާއްޖެ

                                                        އިއުލާން ނަމްބަރު: PRC-MPL/IULAAN/2024/75

 

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

 

  1.   ޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑްގެ މައި އިމާރާތް (ޕޯސްޓް ބިލްޑިންގ) އަދި މި ކުންފުނީގެ މާލެ އޭރިޔާގެ އައުޓްލެޓްތައް ފޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ މިކަމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ ތާރީޚުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

 2.  ބީލަމާގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން:

މި މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ޕްރީބިޑް މީޓިންގ އެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިނުވެއެވެ. ނަމަވެސް، ބީލަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއް އޮތްނަމަ، 22 މޭ 2024 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެކުރިން [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

  • މިބީލަމާގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު މިއިއުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.
  • މިޢިއުލާނާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ތިރީގައިވާ ނަންބަރަށް ރަސްމީގައިޑީގައި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

     3009292 – ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓް

 

 3.  ބިޑް ޕްރޮޕޯރސަލް ހުށަހެޅުން:

ތާރީޚް: 27 މެއި 2024  ގަޑި:. 14:00

އެޑްރެސް/ތަން: މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް 8ވަނަ ފަންގިފިލާ

        - ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގެ ފަހުން ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަނޭޅޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

 

 

 

16 މެއި 2024

16 މޭ 2024
ހޯދާ