ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫއިން ދަނޑުބިން ދޫކުރުމާގުޅޭ

އިޢުލާން

 

ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ބިން ދޫކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެހެންކަމުން މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 26 މާރިޗު 2024ގެ 13:00ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ ފޯމް މެދުވެރިކޮށް ނަންނޯޓްކުރެއްވުން އެދެމެވެ. ދަނޑުވެރިކަމަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަޙައްދު އިޢުލާނާއިއެކު އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

https://forms.office.com/r/cWJ5Dtpa85 ލިންކު:

19 މާރިޗު 2024
ހޯދާ