ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮނޑޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިލްކުވެރިކަން

މި ދަންނަވާ ތަންތަނާއި ތަކެތީގެ މިލްކުވެރި ކަމާމެދު ދައުވާކުރާ ފަރާތެއްވާނަމަ 07 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ކުރިން ލިއުމަކުން އެކަން ގއ.ކޮނޑޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

  1. ގއ.ކޮނޑޭ، "ފިނިހިޔާގެ" އެވެ. ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހައި އިމާރާތްތަކައި ނުއުފުލޭ މުދާ.
11 ފެބުރުވަރީ 2024
ހޯދާ