ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވާރިސަކު ހުރިތޯ ބެލުން

ނަންބަރު: 01/2024/(IUL)P2C-B2

އިޢުލާން

ވާރިސަކު ހުރިތޯބެލުން

މިދަންނަވާ ފަރާތުގެ ވާރިސަކު ހުރިނަމަ އާއިލީ ގޮތުންހުރި ގާތްކަން ބަޔާންކޮށް 10 (ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމަކުން މިކޯޓަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

  1. 1.     ކ.މާލެ / ދަފްތަރު ނަންބަރު 4376، މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް (އައިޑީކާޑް ނަންބަރ:A096320)
09 ޖަނަވަރީ 2024
ހޯދާ