ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮނޑޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ހައުސްކީޕަރ އޭ2 ޝީޓް

މި ކޯޓުގެ އިޢުލާން ނަމްބަރ P7C(IUL)/2023/07 އާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ އޭ2 ޝީޓް އާއްމުކުރީމެވެ.

27 ޑިސެންބަރު 2023
ހޯދާ