ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ނީލަންކިޔުން

ނަންބަރު:2023/22/(IUL)P2C

އިޢުލާން

 

މިކޯޓުގެ ނަންބަރު:2023/21/(IUL)P2C އިއުލާނާއި ގުޅިގެން ނީލަން ކިޔަން ބޭނުންވި ތަކެތި ނީލަމުގައި ވިއްކާލެވިފައި ނުވާތީ ދެވަނަ ފަހަރަށް ނީލަން ކިޔުމަށް ހުޅުވާލުން.

 

  • ނީލަން ކިޔަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަން: ގއ.ވިލިނގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުގެ ގޯތިތެރޭގައި
  • ނީލަން ކިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަހާއި ގަޑި: 02 ނޮވެމްބަރ ވާ ބްރާސްފަތި ދުވަހުގެ 16:00 ން 17:30 އަށް
  • ނީލަން ކިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލު: ދުވަހު ނީލަން
  • މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނެ ނަންބަރު: 6820031

ނީލަން ކިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަކެތި:

ސްކޭނަރ، އެއަރކޮންޑިޝަނަރ، ގޮނޑި، ކޮމްޕިއުޓަރ މޮނީޓަރ، ސީޕީޔޫ، މައުސްފަދަ ތަކެތި (.)

ނީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތްތަކުން ނީލަން އޮންނަ ދުވަހުގެ 22:00ގެ ކުރިން "ބަނޑޭރި ޕޭ" މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު ހަމަ އެދުވަހުގެ 22:00ގެ ކުރިން ތަކެތި ގެންދަން ވާނެއެވެ.  

ނީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނުވަތަ ކޮޕީއެއް ގެންނަށްވާނެއެވެ.

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

23 އޮކްޓޫބަރު 2023
ހޯދާ