ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ނީލަންކިޔުން

 

އިޢުލާން

ބައު ތަކެތި ނީލަން ކިޔުމާއި ގުޅޭ

 

  • ނީލަން ކިޔަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަން: ގއ.ވިލިނގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުގެ ގޯތިތެރޭގައި
  • ނީލަން ކިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަހާއި ގަޑި: 23 އޮކްޓޯބަރ ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 16:00 ން 17:30 އަށް
  • ނީލަން ކިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލު: ދުވަހު ނީލަން
  • މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނެ ނަންބަރު: 6820031

ނީލަން ކިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަކެތި:

އަލަމާރި، ސޯފާ ސެޓް، ސްކޭނަރ، ކޮމްޕިއުޓަރ މޮނީޓަރ، ސީޕީޔޫ، ކީބޯޑު، މައުސް، ސީލިންގ ފަންކާ، އޭސީ، ގޮނޑި، ނޯޓިސްބޯޑު(.)

ނީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތްތަކުން ނީލަން އޮންނަ ދުވަހުގެ 22:00ގެ ކުރިން "ބަނޑޭރި ޕޭ" މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު 24 އޮކްޓޯބަރ 2023ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00ގެ ކުރިން ތަކެތި ގެންދަން ވާނެއެވެ.  

ނީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނުވަތަ ކޮޕީއެއް ގެންނަށްވާނެއެވެ.

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

11 އޮކްޓޯބަރ 2023

11 އޮކްޓޫބަރު 2023
ހޯދާ