ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިކޯޓަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި ހޯދުމާ ގުޅޭ(.)

  ނަންބަރު:2023/12 /(IUL)P2C

އިޢުލާން

 

 

މިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/11 /(IUL)P2C (01 ޖޫން 2023) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ އެސްޓިމޭޓްތައް އަގު ބޮޑު ކަމަށް ފެންނާތީ އެއިޢުލާން ބާތިލް ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. 

18 ޖޫން 2023
ހޯދާ