މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނޫމަރާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑޭޓާ ޝީޓު އާއްމުކުރުން

2023 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑޭޓާ ޝީޓު މި އިޢުލާނާއި އެކު ޢާއްމު ކުރަމެވެ.

08 ޖޫން 2023
ހޯދާ