ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
1444 ވަނަ އަހަރުގެ އީދު ކުޅިވަރު މުބަރާތްތަކާ ގުޅޭ

ދ.މީދޫ ކައުންސިލާއި ދ.މީދޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީ ގުޅިގެން 30 ޖޫން 2023 ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފުޓްބޯޅަ އަދި ހޭންޑްބޯޅަ  މުބާރާތުގެ ޓީމު ލިސްޓް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚަށް ބަދަލުގެނައުން.

މިދެމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޓީމް ލިސްޓް ހުށަހަޅާ ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ 18 ޖޫން 2023 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 އެވެ. ނަމަވެސް ޓީމް ރަޖިސްޓްރީކުރާ  ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 08 ޖޫން 2023 ވާ ބްރާސްފަތި ދުވަހުގެ (މިއަދު)  13:00 ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

08 ޖޫން 2023
ހޯދާ