މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހޮޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން

މިދަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ ވާރިޘަކު ހުރިނަމަ ޢާއިލީގޮތުން ހުރި ގާތްކަން ބަޔާންކޮށް 10 (ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިކޯޓަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ.

 

  1. އަލްމަރުޙޫމް މޫސާ އަބޫބަކުރު، ރުވާމާގެ / ނ. ހޮޅުދޫ
  2. އަލްމަރުޙޫމާ މަރްޔަމް ޝައުނާ، ފިނިހިޔާގެ / ނ. ހޮޅުދޫ
02 މޭ 2023
ހޯދާ