މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހޮޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ދަރަންޏެއް އޮތްތޯބެލުން

މިދަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ ދަރަންޏެއް އޮތްނަމަ 7 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަން ލިޔުމުން މިކޯޓަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ.

 

  1. އަލްމަރުޙޫމް މޫސާ އަބޫބަކުރު، ރުވާމާގެ / ނ. ހޮޅުދޫ
  2. އަލްމަރުޙޫމާ މަރްޔަމް ޝައުނާ، ފިނިހިޔާގެ / ނ. ހޮޅުދޫ

 

12 ޝައްވާލް 1444

02 މެއި 2023

02 މޭ 2023
ހޯދާ