އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން - ފޭދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ދަރުސް އާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން

 

      ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރު ވުމުގެ ގޮތުން ފޭދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ވަރަށް ޚާއްޞަ ދަރުހެއް 20 މާރިޗު 2023ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ 08:15 ގައި ފޭދޫ ބަނދަރުގައި އޮންނާނެއެވެ.

ވީމާ، މިދަރުހަށް އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ދަޢުވަތު އަރުވަމެވެ.         
        

27 ޝަޢުބާން 1444

19 މާރިޗް 2023

19 މާރިޗު 2023
ހޯދާ