ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހުޅުދެލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕޫލްވޭޖް ގެދަށުން މިސްކިތްތަކަށް ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓުން ނެގުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅޭ A2 ޝީޓް

         18 ޑިސެމްބަރ 2022 ވަނަ ދުވަހު މިކައުންސިލުން ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރ 378/2022/45(IUL) އާއި ގުޅިގެން ޕޫލްވޭޖް ގެދަށުން ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައވާ ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓުންގެ މަޤާމަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ A2 ޝީޓް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ. މި A2 ޝީޓާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މިއަދުންފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 03 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މިކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ.

02 ޖަނަވަރީ 2023
ހޯދާ