ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ނަގާފައިވާ ރުއްގަސް ނީލަންކިއުމާއި ގުޅޭ

ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ސަރަހައްދުތަކުން ނަގާފައިވާ ރުއްގަސް ނީލަން ކިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ވީމާ، ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 2022 އޮކްޓޯބަރ 18 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް  ދެތަނޑިމާގެއާދިމާލުން އޯކިޑްމަގަށް ދުރުވެދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 

ނީލަން ފެށޭ އަގާއި އިތުރު ކުރެވޭނެ އަގު ނީލަންކިޔާ ސަރަހައްދަށް ދިއުމުން ނީލަން ފެށުމުގެ ކުރިން އެންގޭނެއެވެ.

 

13 އޮކްޓޫބަރު 2022
ހޯދާ