މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަާރާތްތަކުގެ A2 ޝީޓް އިއުލާނުކުރުން

 

އެޑިޔުކޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑުގެ އިދާރާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 

އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ A2 ޝީޓު އާއްމުކޮށް އިޢުލާނުކުރަމެވެ. މި A2 ޝީޓްއާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މާދަމާގެ 12:00ގެ ކުރިން [email protected]  އަށް މެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

06 އޮގަސްޓް 2022
ހޯދާ