މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލް އެސިސްޓަންޓް މަޤާމަށް ކުރިމަތލީ ފަރާތްތަކުގެ ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ A2 ސީޓް ޢާއްމު ކުރުން

29 ޑިސެންބަރު 2021
ހޯދާ