މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިއަހަރުގެ އަޟްޙާ އީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު އެކި ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކާއި ގުޅޭ

 

އިޢުލާން

                      މިއަހަރުގެ އަޟްޙާ އީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު އެކި ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިކައުންސިލުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ތިރީގައި އެވަނީ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކުޅިވަރުތަކެވެ.

ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވާ ކުޅިވަރުތައް:

  1. މަސް ރޭސް ( ބައިވެރިވެވޭނީ ގިނަވެގެން 10 މީހުންގެ ޓީމަކުން)
  2. ޓާސްކް ގޭމްސް  ( ބައިވެރިވެވޭނީ ގިނަވެގެން 20 މީހުންގެ ޓީމްއަކުން އަދި މަދުވެގެން 10 މީހުންގެ ޓީމަކުން)

               

             ވީމާ، މިކުޅިވަރުތަކުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ޓީމްތަކުން ނަންނޯޓް ކުރެއްވުމަށް 2022 ޖުލައި 05 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 02:00 ކުރިން ކައުންސިލް މެންބަރ އަލްފާޟިލާ ޒުހުދާ އާދަމްގެ ފޯން ނަންބަރު 7610558 ގުޅުއްވައި ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

03 ޖުލައި 2022
ހޯދާ