ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮލަމާފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ދިވެހިރާއްޖެ
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮލަމާފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުގެ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤަވާއިދު 2022

ޤާނޫނު ނަންބަރ 32/2021 (މަދަނީ އިޖުރާތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 425 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 16 ޖޫން 2022 އިން ފެށިގެން މި ކޯޓުން ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެޤަވާއިދު އާންމު ކުރީމެވެ.

15 ޖޫން 2022
ހޯދާ