ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނައިފަރު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބައެއް ތަކެތި ނީލަން ކިޔުން

ނައިފަރު ކައުންސިލް އިދާރާއިން ބައުވެގެން ނަގާފައިވާ ބައެއް ތަކެތި ނީލަން ކިޔުން 28 މެއި 2022 ދުވަހުގެ  16:15 ގައި ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ  ޢިމާރާތުގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ނީލަން ކިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަކެތީގެ ލިސްޓް މިއިޢުލާނާއެކު ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

12 މޭ 2022
ހޯދާ