ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް(A2ޝީޓު) ޢާއްމުކުރުން

އިޢުލާން

 

މިއިދާރާގެ  ނަންބަރު 411-B/IUL/2021/12 (22 ނޮވެމްބަރު 2021) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ޑްރައިވަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް ( A2ޝީޓް) ޢާއްމުކުރަމެވެ.

މި ޝީޓާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 27 ޑިސެންބަރު 2021 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން މިއިދާރާގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected]  އަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

18 ޖުމާދަލްޢޫލާ 1443

22 ޑިސެމްބަރ 2021

 

22 ޑިސެންބަރު 2021
ހޯދާ