މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާޞަބަތުގައި ބާއްވާ މަސްރޭސް

އިޢުލާން

މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާޞަބަތުގައި ބާއްވާ މަސްރޭސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 41 ވަނަ މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާޞަބަތުގައި މަސްރޭހެއް ބޭއްވުމަށް ކައުންސިލުންވާނީ ނިންމާފައެވެ. މިމަސްރޭސް އޮންނާނީ 2021 ޑިސެންބަރު 16 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.

މިރޭހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދެވޭ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ 2021 ޑިސެންބަރު 15 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00 އެވެ. މަސްރޭހުގެ ޤަވާޢިދާއި ރޭހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް މި އިޢުލާނާއި އެއްފަތްކޮށްފައިވާނެއެވެ.

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް މެއިލްކުރާނީ [email protected] އަށެވެ. މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް އިދާރާގެ ކައުންޓަރުންނާއި ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

12 ޑިސެންބަރު 2021
ހޯދާ