ހއ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް (މަސައްކަތު - ވޭޖް)

               
 

ވަޒީފާއަށްކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

               
 

މަޤާމުގެ ނަން: މަސައްކަތު (ވޭޖް)

 
 

އަސާސީ މުސާރަ: މަހަކު 4100.00 ރުފިޔާ (ވަޒީފާގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތަށް ބަލައިގެން)

 
 

އިޢުލާނު ނަންބަރު: GS19-A/IUL/2021/53

 
 

އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު: 21 ނޮވެމްބަރ 2021، 13:00

 
               
   

ކޯޑު ނަންބަރު

އުމުރު

 ޝަރުޠު ހަމަވޭ

 ޝަރުޠު ހަމަނުވޭ

 
     
 

1

GS19-A/2021/01

38 އަހަރު

 

 

 

2

GS19-A/2021/02

33 އަހަރު

 

 

 

3

GS19-A/2021/03

35 އަހަރު

 

 

 

4

GS19-A/2021/04

38 އަހަރު

 

 

 

5

GS19-A/2021/05

59 އަހަރު

 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

               
 

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ފޮނުއްވާނީ [email protected] ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ 6500048 އަށެވެ.

 
   
               
               
22 ނޮވެންބަރު 2021
ހޯދާ