ބ. ހިތާދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
މަސައްކަތު (ވަގުތީ) ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގެގޮތުގެ ޝީޓް ( A2 ޝީޓް )

            މިމަރުކަޒުގެ ނަންބަރ: (ILU) F13-HC/2021/06 (23 ޖޫން 2021) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް ( A2 ޝީޓް) އިސްލާހް ކުރުމަށް ފަހު އާއްމު ކުރީމެވެ.

16 ސެޕްޓެންބަރު 2021
ހޯދާ