އުސޫލު ނަންބަރު: 22-ޖީ/2024 (ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިމާމުވެ ހުކުރުނަމާދާއި ޢީދުނަމާދާއި ކޭތަނަމާދު ކުރުމަށް ހުއްދަ ދިނުމުގެ އުސޫލު)