ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރު ނަންބަރު: 2023/8 (ފާދިއްޕޮޅު ހިންނަވަރާއި އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަތިވެރީގެ އިދާރީ ދާއިރާގެ އިޚްތިޞާޞަށް ބަދަލުގެނައުން)